متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نادر پازیار 

شماره نظام پزشکی: 97970

شماره انجمن: 1899 

آدرس: اهواز- دانشگاه علوم پزشکی اهواز- گروه پوست