متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر صغری حسین خانی

شماره نظام پزشکی: 98058

شماره عضویت انجمن: 1622

آدرس: زنجان، بالاتر از چهارراه انقلاب،س پاستور

تلفن: 02433362794