متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نعیمه ارگنجی

شماره نظام پزشکی: ١٢٢٤٠٧

شماره عضویت انجمن: ٢٠٩٨

آدرس: مشهد- تربت حیدریه - فردوسی 41/1

تلفن: 051522246441