متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حجت افتخاری

شماره نظام پزشکی: 88751

شماره عضویت انجمن: 1764

آدرس:

1_ رشت- بیمارستان رازی

 تلفن: 01333550028

2_ رشت چهارراه گلسار بلوار سعدی خیابان بوسار ساختمان بوسار 

تلفن : ۰۱۳۱۲۲۶۱۶۴۸