متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نریمان شهبا

شماره نظام پزشکی: 29395

شماره عضویت انجمن: 1425

آدرس: اهواز خیابان طالقای بین خیابان مسلم و شریعتی مجتمع شهیار طبقه دوم

تلفن: ٠٦١٣٢٢٠٢٤٨٥