متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اعظم دلیرراد

شماره نظام پزشکی: 47409 

تلفن: 33234124
آدرس: اردبیل- میدان سرچشمه- کوی معصومین- ساختمان پزشکان مهر