متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حسن عدالتخواه

شماره نظام پزشکی: 39927

شماره عضویت انجمن: 1629

آدرس: اردیبل، سرچشمه، کوچه شمس، ساختمان بابک، طبقه 3

تلفن: 04533248555