متخصص پوست، مو و زیبایی محمد حسین لهراسب

شماره نظام پزشکی: 23507

شماره عضویت انجمن: 1517

آدرس: شیراز-استان فارس فسا خیابان حافظ روبروی خیابان شبانه روزی دکتر سعید ساختمان امیر

تلفن: 53312555