متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اکبر قلمکاری

شماره نظام پزشکی: 19269 

آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، اول سید علی خان
تلفن: ۰۳۱- ۳۲۲۱۲۲۵۸