متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر کوثر اسلام نیا

شماره نظام پزشکی: 112507

شماره عضویت انجمن: 2219

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی مازندران