متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر پریسا امامقلی تبار ملکشاه

شماره نظام پزشکی: 97789

شماره عضویت انجمن: 1272

آدرس: آمل-خیابان 17 شهریور کوچه بنیاد شهید ساختمان پزشکان شمال طبقه1

تلفن: 01144224868