متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر الهه سلطانیه

شماره نظام پزشکی: 106472

شماره عضویت انجمن: 1909

آدرس: قزوین-خیابان فردوسی جنوبی کوچه نسترن ساختمان نسترن

تلفن: 33241927