متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سارا صبوری راد

شماره نظام پزشکی: 116360

شماره عضویت انجمن: 1801

آدرس: 1_ مشهد-بیمارستان امام خمینی

2_ مشهد-بیمارستان قائم