متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مسعود فرینام

شماره نظام پزشکی : 39296

شماره عضویت انجمن: 1487

آدرس: قائم شهر-خیابان مدرس ساختمان آمین 24 طبقه2

تلفن: 01142216070