متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مجتبی پور لشکری

شماره نظام پزشکی: 42717

شماره عضویت انجمن: 1046

آدرس: رفسنجان- بلوار مدرس کوچه شماره 3 ساختمان پزشکان متخصص

تلفن: 03434268032