دکتر سعید میرزازاده جواهری

شماره نظام پزشکی: 21928

شماره عضویت انجمن:1229

آدرس:یزد- بلوار طالقانی کوچه شهید دایی پلاک 192

تلفن:03536278762