متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فائزه خادمی

شماره نظامپزشکی : ۱۰۵۷۴۱

شماره عضویت: ۱۹۳۲

آدرس: خراسان رضوی- تربت حیدریه- فردوسی۶۰-مجتمع پزشکی مهری-طبقه دوم

تلفن: ۰۵۱۵۲۲۳۳۲۰۶