متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر ویدا محق

شماره نظام پزشکی: 19539

شماره عضویت انجمن:1205

آدرس:تهران- 7 تیر - بهار شمالی - بیمارستان شماره 2 ناجا

تلفن:77531111