متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر شیرین شهبازی

شماره نظام پزشکی: 141114

شماره عضویت انجمن: 2216

آدرس: زاهدان، بیمارستان خاتم