متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر هما جلیلی

شماره نظام پزشکی: ٤١٧٣٨

شماره عضویت انجمن: ١٦١٠

آدرس:

1_ مشهد- احمدآباد- پرستار1- ساختمان پزشکان ٢٠- طبقه دوم

تلفن: ٠٥١٣٨٤٤٣٦٧٤

2_ مشهد، بلوار سجاد ، درمانگاه تخصصی پوست و مو ایده ال