متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر شیدا شمس

شماره نظام پزشکی: 13325

شماره عضویت انجمن: 1419

آدرس: تهران-خیابان فرشته خیابان بیداد گرد شرقی پلاک 23

تلفن:  22011616