متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر ارمغان قره آغاجی زارع

شماره نظام پزشکی: 127673

شماره عضویت انجمن: 1994

آدرس: تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دپارتمان پوست بیمارستان سینا