دکتر محمد رضا زاهدی فرد

 

شماره نظام پزشکی: 33038

شماره انجمن: 1579

آدرس: شیراز- خیابان زند روبروی هتل پارس ساختمان زند بلوک جنوبی طبقه 2

تلفن: 32301372