دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی

شماره نظام پزشکی: 52604

شماره عضویت انجمن: 1402

آدرس: یزد-بلوار طالقانی کوچه مجاهد ساختمان پزشکان حکیم طبقه دوم داروخانه دکتر وحیدی

تلفن: 03537258568