متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مهبا عزیزی

شماره نظام پزشکی: 119848

 شماره عضویت انجمن: 2220

شهر قم