متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حجت خلیل الهی

شماره نظام پزشکی: 31726

شماره عضویت انجمن: 1359

آدرس: اردبیل، خیابان عالی قاپو، رو به روی مسجد سلیمان شاه

تلفن: 04533236923