متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سارا صنیعی

شماره نظام پزشکی: 117368

آدرس: تبریز- بیمارستان سینا- بلوار آزادی