دکتر مجید مهری

شماره نظام پزشکی: 56364

شماره عضویت انجمن:1749

آدرس:گرگان-عدالت 11 مجتمع ازاد مرد طبقه 3 واحد 8

تلفن:01732322970

موبایل: 09111751344