متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اکرم بصیری 

شماره نظام پزشکی: 83396

شماره عضویت انجمن: 2059

آدرس:

1- شهرضا- بیمارستان امیرالمومنین

2- سمیرم- بیمارستان سیدالشهدا

تلفن: 03132670694