متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر ترانه صادقیان

شماره نظام پزشکی: 19668

آدرس: تهران، ولیعصر، ابتدای توانیر، شماره ۴
تلفن: ۸۸۷۸۷۵۶۱