نام: آویشن

نام علمی: Thymes

خواص پوستی: در فرآورده های بهداشتی و آرایشی کاربرد دارد.