نام: گیاه پای خر

نام علمی: Tussilago farfara

خواص پوستی: درمان زخم های پوستی، کاهش تورم پوست