متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فاطمه باقری

شماره نظام پزشکی: 29805

شماره عضویت انجمن: 1303

آدرس: کرمان - خیابان شفا مجتمع تجاری پزشکی شفا طبقه واحد 2068

تلفن:03432478151