متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محسن طاهر خانی

شماره  نظام پزشکی: 115470

شماره عضویت انجمن: 1967

آدرس: قزوین-چهارراه فردوسی خیابان بوعلی وسط ساختمان پزشکان عرفان طبقه 3واحد 304

تلفن: 00283323003