متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سارا آقایی

شماره نظام پزشکی: 141138

شماره عضویت انجمن: 2200

آدرس: درمانگاه فجر مریوان

تلفن: 08734521460