دکتر محمد گلشنی

 

 شماره نظام پزشکی: 28798
 
 تلفن: 02122266707
 
 آدرس وب سایت: www.mohammadgolshani.com
 
 آدرس: تهران- میرداماد - خیابان تبریزیان - کوچه آسایی - پلاک 13