متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فرحناز ثمره محمدیان

شماره نظام پزشکی: ٢٩٤٥٦

شماره عضویت انجمن: ١٣٢٧

آدرس: مشهد- احمدآباد- خیابان عارف ٢- ساختمان 1.30

تلفن: 051٣٨٤٤٤١٦٣ _ 051٣٨٤٠٩٦٥١