متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر منصور صبور نجم آبادی

شماره نظام پزشکی: 12144

آدرس: تهران - خ آذربایجان- مقابل بیمارستان شهریار- ساختمان پزشکان رازی
تلفن: ۶۶۸۷۰۵۷۲