متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فاطمه مختاری

شماره نظام پزشکی: 93928

شماره عضویت انجمن:1888

آدرس: اصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا کلینیک ویژه دانشگاه

تلفن: 03136294542