متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آذین آیت الهی

شماره نظام پزشکی: 12345

شماره عضویت انجمن: 1931

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان نادری، شماره ۴۱۵، مرکز آموزش بیماریهای پوست و جذام

تلفن: ۸۸۹۷۲۲۲۰