داروش

اين گياه موجب اثرات توهمی و مشکلات قلبی مي‌شود.