نام: گیاه مریم گلی

نام علمی: Salvia officinalis

خواص پوستی: کاهش تعریق، کاهش گرگرفتگی، خاصیت ضد باکتریایی (مهار رشد پروپیونی باکتریوم) و ضد التهابی و مناسب جهت درمان آکنه، مهار ویروس هرپس سیمپلکس و تبخال