متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر الهه باطنی

شماره نظام پزشکی: 26807 

آدرس:  اصفهان، خیابان شمس آبادی، خیابان پارس، مجتمع مریم، طبقه سوم
تلفن: 32346992_031