نام: عناب

نام علمی: Jujube

خواص پوستی: تخفیف خارش و کهیر، کاهش روند پیری پوست، تقویت موی سر