متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر زهرا حاجی عباسی

شماره نظام پزشکی: 19045

شماره عضویت انجمن: 1339

آدرس: تهران-ضلع شمال شرقی میدان ونک  خیابان صانعی شماره 2 انستیتو جراحی فک وجمجمه

تلفن: 88791203