متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر ارغوان عزیزپور

شماره نظام پزشکی: 128477

شماره عضویت انجمن: 2039

آدرس: تهران-بیمارستان رازی