متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر زهرا شادلو

شماره نظام پزشکی: 141112 

شماره عضویت انجمن: 2210

آدرس: گرمسار، کلینیک تخصصی امام خمینی