متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اسداله کیانی

شماره نظام پزشکی: 57131 

آدرس: شهریار - خیابان ولیعصر - چهارراه مخابرات - خیابان شهید بهشتی غربی - مجتمع هستیا
تلفن: ۰۲۱ - ۶۵۲۶۸۰۴۰