متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سولماز سلطان احمدی

شماره نظام پزشکی: 109769

شماره عضویت انجمن: 1882

آدرس: اهواز کیانپارس خیابان شهریور شرقی، ساختمان پزشکی آریان - طبقه 5

تلفن: 788 62 333 - 061 

وبسایت: hikar.ir