متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محبوبه میریان

شماره نظام پزشکی: 36064

شماره عضویت انجمن: 1979

آدرس: آبادان، خیابان امیر کبیر، خیابان کاشانی، پلاک 16

 تلفن: 53221397