دکتر محبوبه میریان

شماره نظام پزشکی: 36064

شماره عضویت انجمن:1979

آدرس:آبادان-خیابان امیر کبیر خیابان کاشانی پلاک 16 تلفن:53221397

استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان سینا